Step 2
Domen seçimləri
Step 3
Quraşdır
Step 5
Yoxla

Kateqoriyalar:
Email Defense VPS Lite Bundle (Mail Bagging + Filtering) - Online Pricing -


MX Records: 4

Recommended # Domains: 1-5

Storage: 8 GB

Total Monthly Volume of Email: 1 million

Initial Configurations Performed

Assistance with Setup of First Domain

Webmin Administrator Control Panel Access

Email Security Up to 50 Users

Shared Firewall Protection

24 x 7 Email Support
Email Defense VPS Standard Bundle (Mail Bagging + Postini) - Online Pricing -


MX Records: 4

Recommended # Domains: 1-10

Storage: 10 GB

Total Monthly Volume of Email: 2 million (including spam)

Initial Configurations Performed

Assistance with Setup of First Domain

Webmin Administrator Control Panel Access

Postini Email Security Up to 100 Users

Shared Firewall Protection

24 x 7 Email Support
Email Defense VPS Express Bundle (Mail Bagging + Postini) - Online Pricing -
MX Records: 4

Recommended # Domains: 1-15

Storage: 15 GB

Total Monthly Volume of Email: 4 million

Initial Configurations Performed

Assistance with Setup of First Domain

Webmin Administrator Control Panel Access

Postini Email Security Up to 100 Users

Shared Firewall Protection

24 x 7 Email Support
Email Defense VPS Power Bundle (Mail Bagging + Postini) - Online Pricing -
MX Records: 4

Recommended # Domains: 1-20

Storage: 40 GB

Total Monthly Volume of Email: 8 million

Initial Configurations Performed

Assistance with Setup of First Domain

Webmin Administrator Control Panel Access

Postini Email Security Up to 200 Users

Shared Firewall Protection

24 x 7 Email Support
Mail Bagging VPS Lite V2.1 (Online Pricing) -


MX Records: 4

Recommended # Domains: 1-5

Storage: 8 GB

Total Monthly Volume of Email: 1 million

Initial Configurations Performed

Assistance with Setup of First Domain

Webmin Administrator Control Panel Access

SpamWeeder Anti-Spam/Virus Filtering - BAGGED MESSAGES ONLY

Shared Firewall Protection

24 x 7 Email Support
Mail Bagging VPS Standard V2.1 (Online Pricing) -
MX Records: 4

Recommended # Domains: 1-10

Storage: 10 GB

Total Monthly Volume of Email: 2 million (including spam)

Initial Configurations Performed

Assistance with Setup of First Domain

Webmin Administrator Control Panel Access

Shared Firewall Protection

SpamWeeder Anti-spam/virus filtering - BAGGED MESSAGES ONLY

24 x 7 Email Support
Mail Bagging VPS Express V2.1 (Online Pricing) -


Backup MX Records: 4

Recommended # Domains: 1-15

Storage: 15 GB

Total Monthly Volume of Email: 4 million

Initial Configurations Performed

Setup of First Domain

Webmin Administrator Control Panel Access

Shared Firewall Protection

SpamWeeder Control Panel - bagged messages only

24 x 7 Email Support
Mail Bagging VPS Power V2.1 (Online Pricing) -
MX Records: 4

Recommended # Domains: 1-20

Storage: 40 GB

Total Monthly Volume of Email: 8 million

Initial Configurations Performed

Assistance with Setup of First Domain

Webmin Administrator Control Panel Access

Shared Firewall Protection

SpamWeeder Anti-spam/virus filtering - BAGGED MESSAGES ONLY

24 x 7 Email Support
Mail Bagging Power VPS -
Number of Domains: 5

Email Storage: 8GB

Number of days to spool: no limit


4 Backup MX Records

Spam and Virus Protection

Automatic Failover

Control Panel Included

Secure Transaction Sifariş formasından ötürülən bütün məlumatlar şifrələnir. Təhlükəsizlik məqsədilə, eləcə də dələduzluğun qarşısı alınması üçün istifadə etdiyiniz İP ünvan (3.236.59.63) qeydiyyata alınmışdır.