שלב 2
אפשרויות דומיין
שלב 3
הגדר
שלב 5
סיום

קטגוריות:
Mail Bagging Dedicated Express V2.1 (Online Pricing) -
Domains: 1-75

Estimated Monthly Email Volume: 20 million

Monthly Data Transfer: 80 GB

Monitoring Notification

Clam Anti-Virus

Anti-Spam Control Panel

Shared Firewall

Server Type: Dell SC 1435

Processor: Dual
Power Supply: Single
Hard Drive: 1 TB Raid I

RAM: 8 GB

SSH and Webmin Administrator Control Panel Access

Postini Email Security Up to 400 Users


Mail Bagging Dedicated Lite V2.1 (Online Pricing) -
Domains: 1-50

Estimated Monthly Email Volume: 10 million

Monthly Data Transfer: 40 GB

Monitoring Notification

Clam Anti-Virus

Anti Spam Control Panel

Shared Firewall

Server Type: Dell R200 Single Processor

Power Supply: Single

Hard Drive: 500 GB Raid I

RAM: 4 GB

SSH and Webmin Administrator Control Panel Access

Postini Email Security Up to 200 Users


Mail Bagging Dedicated Power V2.1 (Online Pricing) -
Domains: 1-100

Estimated Monthly Email Volume: 80 million

Monthly Data Transfer: 200 GB

Monitoring Notification

Anti-Virus Protection

Anti-Spam Control Panel

Shared Firewall

Server Type: Dell 1950

Processor: Dual
Power Supply: Dual
Hard Drive: 1.5 TB Raid I

RAM: 16 GB

SSH and Webmin Administrator Control Panel Access

Postini Email Security Up to 1000 Users


Mail Bagging Dedicated Standard V2.1 (Online Pricing) -
Domains: 1-50

Estimated Monthly Email Volume: 10 million

Monthly Data Transfer: 40 GB

Monitoring Notification

Anti-Spam/Virus

Anti-Spam Control Panel

Shared Firewall

Power Supply: Single

Hard Drive: 500 GB Raid I

RAM: 4 GB

SSH and Webmin Administrator Control Panel Access Available

Postini Email Security Up to 250 Users


Secure Transaction טופס זה מסופק בסביבה מאובטחת וכדי למנוע ניסיונות הונאה, כתובת האיי פי שלכם (3.233.232.160) מתועדת